Các bài tập HIIT và Cardio “tàn bạo” kết hợp với Kettlebell

Kettlebell là một công cụ luyện tập khá hữu hiện và đa năng, có thể sử dụng với nhiều phần cơ khác nhau. Trong video dưới đây, bạn sẽ được hướng dẫn

[letsop_shortcode_excerpt_default_ZaohnR]Kettlebell là một công cụ luyện tập khá hữu hiện và đa năng, có thể sử dụng với nhiều phần cơ khác nhau. Trong video dưới đây, bạn sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết các bài tập HIIT và Cardio hiệu quả nhất kết hợp xen kẽ với các bài tập Kettlebell.[/letsop_shortcode_excerpt_default_ZaohnR]

hiit

Có tổng cộng 12 bài tập, tập theo kiểu Tabata (20 giây tập, 10 giây nghỉ). Bạn có thể sử dụng nhiều cỡ tạ Kettlebell khác nhau cho từng bài tập, tuy nhiên, bạn cũng có thể chỉ sử dụng một cỡ tạ nhẹ duy nhất cho tất cả các bài tập.

Các bài tập gồm:

1) Halo

2) Mountain Climber

3) Snatch (thực hiện với tay phải)

4) Squat Jack

5) Snatch (thực hiện với tay trái

6) Burpee

7) Kettlebell Swing

8) Push-up

9) Goblet Squat

10) High Knee

11) Crush Curl

12) Jumping Lunge

Trung Dũng/TTVN

|4:23, ngày September 15, 2015
Từ khóa:
Cardio, hiit, Kettlebell,
bình luận