8 động tác Superst tập cơ tay cuồn cuộn

Với 8 động tác tập Superset sau đây, Tapthehinh.net sẽ giúp cho bạn có thêm những bài tập cơ tay hoàn hảo và hiệu quả. Hãy bắt đầu tập luyện ngay hôm nay để nhanh chóng đạt được hiệu quả như mong đợi.
haha

 

Động tác 1: Chống đẩy

Động tác 2: Hít xà tay hẹp

Động tác 3: Ngồi cuốn tạ đơn

Động tác 4: Nằm đẩy tạ đơn qua đầu

Động tác 5: Cuốn thanh tạ

Động tác 6: Nhấn máy tạ

Động tác 7: Khom người kéo tạ

Động tác 8: Cuốn máy tạ

Nhắc bạn: Bạn có thể thực hiện mỗi động tác trong 6 hiệp, mỗi hiệp từ 10-15 lần.

Video hướng dẫn thực hiện

Đăng Huy |3:38, ngày January 23, 2017
Từ khóa:
superset, tập cơ tay, Tập thể hình,
bình luận